Contact | Colofon | Disclaimer
 
 

Colofon

Doel van deze dorpswebsite is een informatief, educatief en interactief platform te bieden voor de inwoners van Rhenoy en andere geïnteresseerden.

Deze website bevat informatie over de historie van Rhenoy en alle actualiteiten in en rondom het dorp. Daarnaast wordt de website gebruikt als hét communicatie-middel over bijvoorbeeld leefbaarheidsissues in het dorp.

Deze website is tot stand gekomen rondom het 6e lustrumfeest in 2010. In opdracht van het lustrumbestuur heeft de PR commissie het creatieve concept uitgedacht en gezorgd voor de realisatie, de oplevering van de content en de organisatie rondom het beheer van de site.

De website is mede mogelijk gemaakt door het coöperatiefonds van de Rabobank.

Rabobank