Contact | Colofon | Disclaimer
 
 

Gezamenlijk werken aan een dorpsplan voor Rhenoy

10 januari 2012 is Rhenoy van start gegaan met een 'werkgroep dorpsplan' met als doel om na te denken over de toekomstige leefbaarheid en vitaliteit van Rhenoy en dit te gaan verwerken in een plan met actiepunten. We zijn daarmee het eerste, en voorlopig enige, dorp in de gemeente Geldermalsen die hiermee aan de slag gaat.

De werkgroep dorpsplan had 'slechts' de coördinerende taak om in 2012/2013 het plan tot stand te brengen. Want alle inwoners van Rhenoy zijn regelmatig uitgenodigd om input te leveren. Maar ook legde de werkgroep verbinding met scholen, kerken, lokale ondernemers, welzijnsorganisaties et cetera bij de totstandkoming van het dorpsplan. Dit zijn allemaal partijen die op sociaal en economisch vlak elkaar nodig hebben, elkaar kunnen versterken en gezamenlijk de benodigde ingrediënten voor de toekomstige leefbaarheid en vitaliteit van Rhenoy mogen bepalen én realiseren.

Door het bepalen van doelstellingen per thema, zoals voorzieningen, verenigingsleven, jongeren, senioren, verkeersveiligheid, et cetera en het daadkrachtig oppakken van de voorgestelde maatregelen en actiepunten kunnen we gezamenlijk zélf richting aan de toekomstige leefbaarheid en vitaliteit van Rhenoy geven.

Ook deze website zal het traject rondom het dorpsplan te volgen zijn. En er is op de homepagina een (online) prikbord aangemaakt waar iedereen reeds zijn vragen, opmerkingen en ideeën kan plaatsen. Graag vragen we iedereen hierbij wel altijd mogelijke oplossingen te vernoemen. We willen graag constructief en oplossingsgericht te werk gaan. 

Met vriendelijke groet,
Werkgroep dorpsplan Rhenoy
dorpsplan@rhenoy.info