Contact | Colofon | Disclaimer
 
 

Korte termijn actiepunten (quick wins) realiseren

Gaandeweg het opstellen van het dorpsplan zijn een aantal acties opgepakt onder de noemer “Quick Wins”. Deze activiteiten waren relatief eenvoudig te realiseren en voorzagen in een behoefte van meerdere dorpsbewoners. En na de eindpresentatie van het dorpsplan zijn er ook andere quick wins gerealiseerd. We noemen:

■      Bij halte van de buurtbus een OV opstappunt voor schooljeugd in de verbinding Leerdam – Culemborg;
■      Bij halte van de buurtbus een duurzaam bushokje om beschud en veilig op de bus te kunnen wachten;
■      Actie om de verkeersveiligheid (30 kilometer zone) onder de aandacht te krijgen;
■      Organisatie van een informatie avond over veiligheid (verkeer, inbraak);
■      Organisatie Open Dorpscafé (minimaal 4 keer per jaar) waar men elkaar kan ontmoeten voor een praatje;
■      Instelling van een dorpsbibliotheek in het dorpshuis waar je boeken en puzzels kan lenen en beschikbaar kan stellen voor anderen;
■      Installatie van een beamer en scherm in de verenigingsruimte van het dorpshuis t.b.v. vergaderingen, clubs en filmmiddagen;
■      Aanleg van Jeu de Boules banen bij het dorpshuis, grenzend aan de speeltuin;
■      Plaatsing van twee extra openbare vuilnisbakken aan de voorkant van dorpshuis de Betuwe Poort;
■      Het fleuriger maken van de druppel bij ingang dorp door veldbloemen, rekening houdend met verkeersveiligheid;
■      Organisatie EK-voetbalavond op groot scherm in de Betuwe Poort
 
Daarnaast zijn een aantal andere acties in gang gezet in overleg met de gemeente waarover communicatie volgt als meer bekend is. Deze punten staan hieronder opgesomd:

■      Het behouden en bijplanten van hoogstamfruitbomen op aangezichtspunten;
■      Plaatsing van "Rhenoy Alert" borden bij de ingangen van Rhenoy.
■      Glas- en papierbakken op het veld aan de Mr. A.J. Lansstraat ondergronds;
■      Struiken langs Dorpsstraat vervangen door gras of waardplanten (conform verandering Rhenoyseweg);
■      Draadloos internet (WiFi) en kabelaansluiting in de Betuwe Poort;
■      Verbetering van dekking mobiele telefoonnetwerken;
■      Plaatsen van blijvende informatieborden bij de ingangen van Rhenoy.
■      Bekijken wat de mogelijkheid en kosten zijn van het donker groen verven van lantaarnpalen ten tijde van onderhoud;