Contact | Colofon | Disclaimer
 
 

Kerk in Rhenoy


Protestantse Gemeente Rhenoy-Gellicum 

Wat voor gemeente zijn wij?
We zijn kleine en een open gemeenschap voor wie maar wil en wij willen de Liefde van God op een hedendaagse manier vertellen en delen. Weet u altijd welkom in onze zondagse vieringen. Om met de woorden van onze voormalige predikante te spreken: we zijn van mening dat ´SAMEN KERK ZIJN´ niet alleen op de zondagochtend in de kerk gebeurt. Wij zijn een gemeente die ook buiten haar eigen groep wil kijken en midden in de hedendaagse wereld staat. En dat kerk zijn gebeurt op álle dagen van de week. Als kleine dorpsgemeente hopen we we als kerk en dorp blijvend van elkaar ophoren. 

Nu de gemeente tijdelijk zonder predikant is, zal er meer gevraagd worden van alle gelovigen om de kerkelijke gemeenschap in stand te houden. Wij zijn klein in getal, maar sterk in overlevingsdrang.Het kleine getal van de gemeente is echter een zorg. Er wordt veel werk verricht door weinig mensen. Deze mensen delen de overtuiging dat Rhenoy en Gellicum het waard zijn om wekelijks uit de Bijbel te kunnen horen en een voorganger in het midden te hebben die de Bijbel kan uitleggen. 

Met dit bericht doet de Protestantse Gemeente Rhenoy-Gellicum een oproep aan alle dorpsbewoners eens te willen nadenken over het belang van het aanwezig zijn van de kerk in onze dorpen. Kan zij een plek zijn waar mensen bijeen willen komen om te horen uit de Bijbel, om anderen te ontmoeten, om nieuwe initiatieven t.a.v. kerk-zijn te ontwikkelen? Te denken valt dan aan bijv. een meditatieve wandeling, een koffieochtend, een ontmoetingsplek voor jonge ouders, een interkerkelijke gespreksavond enz.

Deze uitnodiging is voor iedereen, ook voor hen die meeleven in een andere geloofsgemeenschap buiten Rhenoy-Gellicum. Het doel van dit bericht is de boodschap vanuit de Bijbel levend te houden voor ons stukje Betuwe, zodat iedereen die daar behoefte aan heeft een pleisterplaats vindt in het witte kerkje.

U bent van harte welkom in een kerkdienst op zondag, die begint om 10.00 uur, met wisselende voorgangers. Om kennis te maken, om opnieuw uw weg naar de kerk te vinden, om mee te helpen vanuit uw geloofsovertuiging, iedereen is welkom. Na de dienst is er altijd een kerkenraadslid die uw vragen kan beantwoorden. U kunt ook mailen met uw reactie/suggestie naar scribarhenoygellicum@ziggo.nl  

Weet u van harte welkom!  

De kerkenraad.  

 

Geschiedenis van het kerkje aan de Dorpsstraat 43 te Rhenoy.

De Hervormde kerk is een éénbeukig bakstenen gebouw, grotendeels nieuw opgetrokken in 1836, (steen aan de oostzijde ) met driezijdige sluiting aan de oostzijde en spitsboogvensters. Aan de westzijde een overblijfsel van de 15e eeuwse dorpskerk met tegen de westgevel zware steunberen, mogelijk afkomstig van een 14e eeuwse toren. Houten daktoren boven de westgevel is bekleed met leien. De kerk bezit een eikenhouten preekstoel met toogpanelen uit de eerste helft van de 17e eeuw; een doophek uit de 17e eeuw; twee zerken uit 1562 en 1556 ; twee psalmborden uit 1849 en een koperen kroon en doopvont ook uit de 17e eeuw. Het tweeklaviers orgel is in 1884 gemaakt door R. Ibach. Het mechanisch torenuurwerk is gemaakt door J. van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel, later voorzien van elektrische opwinding.

.