Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Ernstig milieu-incident in buitengebied Rhenoy

Politie en gemeente op zoek naar getuigen

Op donderdag 16 september jl. heeft zich een ernstig milieu-incident voorgedaan bij de aansluiting van de Parallelweg op de Acquoyse Meer in het buitengebied van Rhenoy. Pas op vrijdagmiddag 17 september raakte dit bij de gemeente Geldermalsen bekend als gevolg van een ontvangen melding over de aanwezigheid van olie op het wegdek.

Inmiddels is bekend dat zich op donderdagmiddag omstreeks 17.00 uur een vrachtwagen heeft vast gereden op de ‘varkensruggen’ die ter plaatse de berm markeren. Rond 21.00 uur is deze vrachtwagen weer vertrokken. Het ongeval moet de vrachtwagen aan de onderzijde behoorlijk beschadigd hebben met als gevolg een forse lekkage van motorolie en dieselolie.

Er zijn aanzienlijke hoeveelheden olie, op het wegdek en in de berm terecht gekomen en vandaar uit in de aanliggende watergang de ‘Nieuwe Graaf’. De verontreiniging strekte zich uit over een afstand van ongeveer 2,5 kilometer.

Zodra de melding is binnengekomen hebben de gemeente en het Waterschap Rivierenland onmiddellijk actie ondernomen. In de watergang zijn voorzieningen getroffen om verdere verspreiding van de olie te voorkomen. Het wegdek is gereinigd en ongeveer 18 m3 verontreinigde grond is afgevoerd. Nieuwe grond is aangevoerd om de bermen weer te herstellen. Onderzoek zal moeten uitwijzen welke vervolgacties nog noodzakelijk zijn. De schade wordt vooralsnog geraamd op enkele tienduizenden euro’s . Kosten die voor rekening van de gemeenschap komen wanneer zij niet op de veroorzaker van dit incident verhaald kunnen worden. Het voorval is bij de politie gemeld en deze week volgt formele aangifte.

Helaas is de eigenaar van de desbetreffende vrachtauto niet bekend. Hij wordt verzocht zich alsnog te melden bij de politie Geldermalsen, tel. 0900-8844. Getuigen die het voorval hebben gezien of de vrachtwagen op deze plaats geparkeerd hebben zien staan worden eveneens gevraagd zich bij de politie te melden. Dat kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.