Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Verslag inloopavond nieuwbouw

Persbericht namens de gemeente Geldermalsen

Woningbouwplannen Rhenoy positief ontvangen

In aanwezigheid van wethouder Wieneke Buurman presenteerde projectonwikkelaar AM Wonen uit Nieuwegein op donderdagavond 30 september jl. haar plannen voor een nieuwe woonwijk in Rhenoy. In totaal zullen hier verspreid over een aantal jaren zo’n 80 woningen gebouwd gaan worden.

De aanwezige inwoners toonden zich overwegend positief over de plannen. Net als eerder tijdens een voorbereidend overleg met de Communicatiecommissie van de Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy werden er ook nu de nodige aandachtspunten aangedragen die bij de verdere uitwerking van de plannen betrokken moeten worden. De projectontwikkelaar heeft aangegeven hier zeker serieus naar te zullen kijken.

Wanneer alles voorspoedig verloopt, zal de formele bestemmingsplanprocedure nog dit jaar van start gaan, met daarin alle ruimte voor de inwoners van Rhenoy en andere belanghebbenden tot inspraak, bezwaar en beroep.

De presentatie van AM Wonen is te vinden op de gemeentelijke website www.geldermalsen.nl > projecten > Rhenoy > woningbouw Rhenoy.  De presentatie is ook te vinden op de pagina van de Communicatie Commissie Rhenoy op deze website (klik hier)