Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Goede 2e bijeenkomst dorpsplan Rhenoy, meld je ook aan!

Goede 2e bijeenkomst dorpsplan Rhenoy, meld je ook aan!

Afgelopen donderdag 31 mei vond in dorpshuis de Betuwe Poort de tweede bijeenkomst dorpsplan ‘Mooi Rhenoy’ plaats voor alle inwoners van ons dorp. Doel van deze avond was een terugkoppeling van alle verkregen wensen, ideeën en opmerkingen die de inwoners massaal eerder hebben gegeven tijdens de startbijeenkomst op 17 april, de jongerenenquête (12 t/m 25 jaar) via internet en de jeugdenquête (6 t/m 12 jaar) tijdens schooltijd op basisschool De Bloeiende Betuwe.
Alle verkregen input vanuit de inwoners is de afgelopen maand door de werkgroep dorpsplan uitgewerkt tot één rapportage. Onderwerpen die hierin, bij alle leeftijdscategorieën, met kop en schouders er bovenuit steken zijn: woningbouw, uitstraling van het dorp, verkeersveiligheid, een servicepunt in het dorpshuis en een ontmoetingsplek voor jongeren.

Na het presenteren van alle uitkomsten zijn de aanwezige inwoners, onder begeleiding van de werkgroepleden, verspreid over vijf ‘dorpstafels’ met elkaar verder in gesprek gegaan over de uitkomsten en de oplossingsrichtingen met als belangrijkste kernvraag: “Welke kansen zie jij en hoe kunnen we die met elkaar realiseren?”. De tafels waren op basis van de gepresenteerde uitkomsten verdeeld over de volgende hoofdonderwerpen: Wonen & infrastructuur, Voorzieningen & verenigingsleven, Ruimtelijke omgeving, Verkeersveiligheid en er was een speciale tafel voor de jongeren.

Als vervolgstap gaat de werkgroep dorpsplan nu hiervan een overkoepelende speerpuntennotitie én een overzicht van snel te realiseren projecten (quick wins) opstellen. Voor de verdere uitwerking (concretisering) van de speerpunten zullen de komende maanden onder de inwoners diverse uitwerkgroepen aan de slag gaan. Tijdens de avond hebben diverse inwoners zich hiervoor al spontaan aangemeld om hieraan mee te willen werken.

Oproep aan iedereen:
Als ook jij graag mee wilt helpen, meld je dan s.v.p. aan via dorpsplan@rhenoy.info. Dat kan gaan om meedenken en -schrijven, maar ook om de daadwerkelijke uitvoering van projecten. Kortom: alle hulp is van harte welkom!

De werkgroep dorpsplan zal na deze stap de uitwerkingen van deze uitwerkgroepen in één concept dorpsplan bijeenbrengen en deze wordt na de zomervakantie middels een klankbordbijeenkomst besproken met experts en belanghebbenden uit de regio, zoals ambtenaren van de gemeente, maatschappelijke organisaties, politie, brandweer, belangenorganisaties en verenigingen; de haalbaarheid van de conceptplannen wordt dan getoetst. Daarna zal wederom terugkoppeling aan alle inwoners plaatsvinden.