Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Proefopstellingen wegversmallingen Dorpsstraat - Rhenoy

Proefopstellingen wegversmallingen Dorpsstraat - Rhenoy

De inwoners van Rhenoy zijn trots op het mooie dorp waarin zij wonen. De prachtige ligging samen met het actieve verenigingsleven zorgen voor een plezierige woonomgeving. De verkeersveiligheid laat echter te wensen over en wordt slechter door de toename van de verkeersdrukte in Rhenoy.  In het Dorpsplan Rhenoy staat het verbeteren van de verkeersveiligheid met name op de Dorpsstraat daarom al jaren met hoge prioriteit op de agenda. Vooral voor (jonge) kinderen is dit dringend gewenst.

In samenwerking met de gemeente Geldermalsen is gekeken naar mogelijkheden om met de beperkt beschikbare financiële middelen de veiligheid en daarmee de leefbaarheid in Rhenoy te vergroten. Daarvoor zijn nu plannen gemaakt om op daarvoor geschikte plaatsen wegversmallingen aan te brengen. Om het effect daarvan te bepalen worden in de week van 10 september een aantal proefopstellingen geplaatst. Gedrurende de komende dagen zullen deze wisselen van plek. We vinden het belangrijk dat inwoners van Rhenoy deze week ervaring opdoen en meedenken over een definitieve oplossing.

Wij nodigen je daarom uit dit met ons te bespreken op dinsdag 18 september om 20 uur tijdens de Dorpsplan V2.0 bijeenkomst in de Betuwe Poort.

 P.S. de vorm en invulling van de uiteindelijke wegversmallingen zullen niet gelijk zijn aan die van de proefopstellingen. De proefopstellingen zijn puur bedoeld om een beeld te krijgen van welke lokaties in de Dorpsstraat het meest geschikt zijn.