Contact | Colofon | Disclaimer

Klik hier voor de nieuwe (digitale) Klepperman van december 2017

 
 

Uitvoering verkeersmaatregelen Dorpsstraat

Uitvoering verkeersmaatregelen Dorpsstraat

In het Dorpsplan van Rhenoy is verkeersveiligheid een van de belangrijkste onderwerpen. Eén van de meest gevraagde oplossingen is om iets te doen aan het hardrijden door de Dorpsstraat. Een werkgroep heeft samen met de gemeente gekeken naar passende maatregelen. ie hebben geleid tot een aantal proefopstellingen.

Tijdens de dorpsplanavond van september 2018, waarvoor het gehele dorp via meerdere kanalen was uitgenodigd, hebben de aanwezigen hun mening kunnen geven over deze proefopstellingen. Daarnaast is met diverse belanghebbenden, waaronder aanwonenden van de Dorpsstraat en eigenaren van grotere voertuigen, gekeken naar passende opstellingen.

Door de inwoners van Rhenoy is tijdens de hierboven genoemde dorpsplanbijeenkomst wederom de verkeersveiligheid als meest urgente onderwerp genoemd. Inzake de besteding van het resterende dorpsbudget werd aangegeven dat maatregelen op dit gebied op de eerste plaats komen. Mede op basis van dat besluit zijn voorbereidingen getroffen om de wens van het dorp ook daadwerkelijk uit te voeren. Het andere deel van het dorpsbudget was reeds eerder toegewezen aan andere collectieve doelen, zoals AED's, verlichting bij de jeu de boulesbanen en speelfaciliteiten in de Oudenborch.

De komende weken worden werkzaamheden uitgevoerd in de Dorpsstraat om het verkeer te remmen. Allereerst worden markeringen aangebracht op het wegdek, zogenaamde "wiebertjes". deze maken we weg ogenschijnlijk smaller door de markering van stroken langs de weg. Vervolgens worden op vier plekken betonelementen en vaste as verspringing aangelegd met zwart-witte paaltjes. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor november afgerond.

Met deze maatregelen denken we een bijdrage te kunnen leveren aan het verkeersveiliger maken van de Dorpsstraat. Daarmee krijgen de kinderen uit ons dorp een veiligere route. Het effect van deze maatregelen wordt uiteraard versterkt als wij als inwoners ons ook aan de maximum snelheid houden. Samen maken we het dorp veiliger en prettiger voor iedereen.