Het ontstaan van Rhenoy

De naam Rhenoy komt in oude boeken al lang voor. Bewoners hebben zich hier, waarschijnlijk direct voorafgaande aan de Romeinse tijd, gevestigd. In de 3e eeuw werd de Neder-Betuwe bewoond, d.w.z. er was meer bewoning dan daarvoor. Het bewijs dat 2500 jaar geleden hier mensen woonden is met vondsten geleverd. Vanaf 1265 bestaan er beschrijvingen. Hoefijzers, spijkers en potscherven uit de eeuwen rond 1250 vertellen ons dat er al aardig wat bewoning moet zijn geweest.
De naam van het dorp is waarschijnlijk afgeleid van het woord Rhenus = Rijn. Rhenoy is ontstaan uit huizen die rond de Linge werden gebouwd en wordt voor het eerst genoemd in de stichtingsoorkonde van de abdij Mariënweerd in het jaar 1129. Rhenoy was samen met Beesd vele jaren verenigd in het Ambt van Beesd en Rhenoy met eigen Schout en Schepenen.