Kerk

Protestantse Gemeente Rhenoy-Gellicum 

Wat voor gemeente zijn wij?
We zijn kleine en een open gemeenschap voor wie maar wil en willen de Liefde van God op een hedendaagse manier vertellen en delen. Weet u altijd welkom in onze zondagse vieringen. Daarnaast zijn we van mening dat ´SAMEN KERK ZIJN´ niet alleen op de zondagochtend in de kerk gebeurt. Wij zijn een gemeente die ook buiten haar eigen groep wil kijken en midden in de hedendaagse wereld staat. En dat kerk zijn gebeurt op álle dagen van de week. We hopen dat we als kerk en dorp blijvend van elkaar ophoren. Weet u altijd genodigd contact op te nemen voor vragen, opmerkingen, of om ervaringen te delen.

Ook op de zondagochtend om 10.00 uur mag u gerust binnenlopen in de viering.

Iedereen is welkom. 
Kortom: weet u genodigd en graag tot ziens.

Geschiedenis van de kerk
De Hervormde kerk is een éénbeukig bakstenen gebouw, grotendeels nieuw opgetrokken in 1836, (steen aan de oostzijde ) met driezijdige sluiting aan de oostzijde en spitsboogvensters. Aan de westzijde een overblijfsel van de 15e eeuwse dorpskerk met tegen de westgevel zware steunberen, mogelijk afkomstig van een 14e eeuwse toren. Houten daktoren boven de westgevel is bekleed met leien. De kerk bezit een eikenhouten preekstoel met toogpanelen uit de eerste helft van de 17e eeuw; een doophek uit de 17e eeuw; twee zerken uit 1562 en 1556 ; twee psalmborden uit 1849 en een koperen kroon en doopvont ook uit de 17e eeuw. Het tweeklaviers orgel is in 1884 gemaakt door R. Ibach. Het mechanisch torenuurwerk is gemaakt door J. van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel, later voorzien van elektrische opwinding.